מחירון

מחירון פיינטבול קרבות 

כדורים:
חבילת 70 כדורים       85  ₪
חבילת 120 כדורים     110 ₪
חבילת 200 כדורים     135 ₪

הוספת כדורים:
50 כדורים                 30  ₪

100 כדורים               45  ₪

*הנחה לקבוצות מעל 20 משתתפים

מחירון קליעה למטרה

רובה פיינטבול מטרות

כדורים:
40                       30 ₪
100                     60 ₪
250                     120 ₪
500                     200 ₪

חץ וקשת למטרות

חיצים:
10                      30 ₪
20                      50 ₪
50                      100 ₪

 

מחירון קארטינג

פדלים:
יחיד     20 דקות    25 ₪
יחיד    40 דקות     35 ₪
זוגי     20 דקות     35 ₪
זוגי     40 דקות     45 ₪

 

מחירון מבוך משימות

פעילות:
ניווט               20 ₪
כתב חידה       30 ₪
אתגרי            40 ₪

 

 

מה קורה כשצריך לבטל ?
הנרשם לפעילות רשאי לבטל הרשמתו 72 שעות סמוך למועד אליו הוזמנה הפעילות ולא יחויב בדמי ביטול.

במידה ולא הודיע הנרשם לפעילות על דבר ביטול הפעילות יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הפעילות או 1000 ₪ (לפי הנמוך מבניהם) .

מדיניות הביטולים כאמור לעיל הינה בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
הודעה על ביטול הרשמה יכולה להיעשות באמצעות טלפון או הודעה בכתב (במייל).