מחירון

 

מחירון כניסה לפארק 2018
כרטיס מלווה – 20 ש"ח  
מגיל 4 +
כולל שתייה קרה/חמה
  ____
כרטיס כניסה לפארק – 85 ש"ח 
 מגיל 4 +
כולל: ירי פיינטבול למטרות, קליעה בחץ וקשת, קרטינג פדלים ומבוך (3 שעות)
   ____
כרטיס פיינטבול- קרבות – 90 ש"ח 
 מגיל 10 +
כולל 100 כדורי צבע
כולל ציוד מיגון ביגוד ורובה
תוספת 100 כדורי צבע- 50 ש"ח
   ____
כרטיס אתגרי – 160 ש"ח 
מגיל 10 +
כולל 100 כדורי צבע לקרבות פיינטבול
כולל ציוד מיגון ביגוד ורובה
ירי פיינטבול למטרות, קליעה בחץ וקשת, קרטינג פדלים ומבוך (3 שעות)

  ____

מה קורה כשצריך לבטל ?
הנרשם לפעילות רשאי לבטל הרשמתו 72 שעות סמוך למועד אליו הוזמנה הפעילות ולא יחויב בדמי ביטול.

במידה ולא הודיע הנרשם לפעילות על דבר ביטול הפעילות יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הפעילות או 1000 ₪ (לפי הנמוך מבניהם) .

מדיניות הביטולים כאמור לעיל הינה בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
הודעה על ביטול הרשמה יכולה להיעשות באמצעות טלפון או הודעה בכתב (במייל).